icon
iconiconiconiconiconiconicon
 
 

Sugia (Heara 9)

On Art, Culture and Society

Curators: Lea Maaus and Diego Rautman of the Sala-Manca art group

 

סוגיה, דיונים ושאלות על אמנות, תרבות וחברה

24 ו25 ביוני, חצר סרגיי, הלני המלכה 13, מגרש הרוסים, ירושלים

[הערה 9]

סוגיה הוא אירוע עצמאי המציע מפגש בין אמנים, פעילי תרבות, חוקרים והקהל הרחב. במהלך שני ימי האירוע יתקיימו דיונים, הרצאות והצגות של פרויקטים – סביב יחסי הגומלין בין אמנות, תרבות, מדיה חדשה, פוליטיקה וחברה.
מטרות המפגש הן למפות פרקטיקות אמנותיות של קבוצות ופרטים הפועלים בארץ ולהפגיש ביניהן, על מנת לפתוח ערוצים לדיאלוג, שיתופי פעולה והרחבת הפעילות העצמאית.
במסגרות הדיון השונות ישתתפו כ-60 משתתפים ו כ-15 אמנים באירוע סאונד ומוזיקה לאזניות בין צמחי חצר סרגיי, וגםVJ למצלמות ומוניטורים זעירים.

למידע נוסף, לתוכניית האירוע ומפה: www.no-org.net/sugia

תוכניית יום שיש:www.no-org.net/sugia/friday.html

תוכניית יום שבת:www.no-org.net/sugia/saturday.html

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

  

Sugia On Art, Culture and  Society

24 and 25 June, Sergey Courtyard, Heleni Hamalka 13, Jerusalem

[Heara 9]

 

A two-days encounter between artists, cultural activists, researchers  and the public in general around the interrelationships between, art, culture, society, politics and new media.

image001
 
 
 
Ariane Littman