icon
iconiconiconiconiconiconicon
 
 

Sacred Goods – Shop It!

Sacred Goods, curator: Shaked Amir

http://www.hma.org.il/eng/Exhibitions/6236/Sacred_Goods

https://www.davar1.co.il/142924/

https://www.israelculture.info/argumenty-za-i-protiv-v-bumazhnyx-paketax-vystavka-shop-it-v-xajfe/

סחורה מקודשת

תערוכה זו מתמקדת בתגובותיהם של אמנים עכשווים לנושאים של דת ואמונה במציאות הגלובלית העכשווית, הנתונה לשליטתה של תרבות הצריכה. בעשורים האחרונים חלה ברחבי העולם, במגוון תרבויות ומקומות, התעוררות דתית מפתיעה. התיאורטיקן בוריס גרויס טוען כי בעולם שדחה מעליו את האידיאולוגיות החילוניות הגדולות, החזרה לדת מספקת תשובה לצורך במשמעות. הדתות העכשוויות ממצבות את עצמן כתשובה לתחלואי העולם המודרני ולריקנות בעידן של אינדווידואליזם מוקצן וקפיטליזם דורסני. הצלחתן טמונה ביכולתן לשלב פולחן דתי עם שימוש באמצעים דיגיטליים, המעניקים יכולת תפוצה בלתי מוגבלת.

למרות התחזקותן, הדתות השונות נאלצות להתמודד עם השפעות הגלובליזציה על המאמינים. תרבות הצריכה מכתיבה התעניינות שטחית במוצרים ובטכניקות דתיות, תוך התעלמות ממשמעותה הפילוסופית והערכית של הדת. צמצומה של הדת ממערכת של אמונות, ערכים וסמלים למוצרי צריכה באה לידי ביטוי בתערוכה ביצירותיהם של עידו אברמסון, אסתר נאור ובריאן אולריך. האמנים גבי בן אברהם וטוני ליאונה מסיטים את התמקדותם הצילומית מן המוצר לרוכשיו וממחישים את מרכזיותה של פעולת הקנייה בגיבוש זהותם של מרבית בני האדם בעולם המערבי.

הקשר בין דת וצריכה אינו מתמצה בסחורות ובמוצרים, מאחר שהצרכנות עצמה נושאת מאפיינים של דת. כבר לקראת סוף המאה התשע-עשרה הכתיר הסופר אמיל זולה את הצריכה כדת החדשה, שבמסגרתה הומר הפולחן הדתי בטקסי קנייה בחנות הכל-בו, שהחליפה את הכנסייה. בהקשר העכשווי, האמנים המציגים בתערוכה משתמשים בסמלים דתיים כדי לבקר את השתלטותה של תרבות הצריכה על חיינו בכלל ועל התחום הדתי בפרט. האמנים גם מותחים ביקורת על השימוש שעושות הדתות בצרכנות כדי לשגשג במציאות העכשווית.

דמותו של ישו הצלוב מככבת כאלמנט חתרני ביצירותיהם של יאני לינונן, מגנוס יואן וניק סטרן, המבקשים לעורר מחשבה באשר לשיתוף הפעולה בין מערכות דתיות וצרכניות. בהקשר המקומי, אריאן ליטמן חותרת תחת סמלים דתיים וממלכתיים ומשתמשת באסטרטגיות שיווקיות במטרה לבקר את מסחורה של ארץ הקודש. וניה הימן וצמד האמנים פול ומריאנלה נוקטים בגישה הומוריסטית ומערבבים בין איקונים וריטואלים דתיים לבין מאפייניה של תרבות הצריכה.

במציאות שבה הגלובליזציה חותרת ליצירת האחדה תרבותית, הדת מעניקה לחסידיה אשליה של חזרה לשורשים ולמסורות ייחודיות ומקומיות. מגמת החזרה אל הדת מגולמת ביצירתו של כרם נאטור, המתייחסת לכוחן של אלות נשיות שמקורן במסורות קדומות. מצולמיה של אנדי ארנוביץ מתועדים ברגע של מחשבה אינטימית על אלוהים ומבטאים את המשיכה האישית אל הדת. המיצב של אלודי אברג’יל קושר בין תשוקתה הקולקטיבית של האנושות להתקרב לאלוהים לבין מוצרי צריכה המגלמים את הרוחני בעולם החומר.

אוצרת: שקד שמיר

Shop It 001The Holy Land Project 2-1The Holy Land Project 3-1The Holy Land Project 4-1The Holy Land Project 1 -1The Holy Land Project 5-1
 
 
 
Ariane Littman