icon
iconiconiconiconiconiconicon
 
 

Revealing the Concealed/למצוא את הצפוּן

Curator – Shimon Lev, Artists: Gilad Efrat, Tom Handler, Zvi Tolkovsky, Matan Ben Tolila, Ariane Littman, Asad Azi, Roy Kuper, Nurit Gur Lavy Karni, Michal Rothschild, Shimon Lev, Monika Grabuschnigg

Text – Shimon Lev and Dr. Fiammetta Martegani

אמנים: גלעד אפרת, תום הנדלר, מתן בן טולילה, אריאן ליטמן, אסד עזי, רועי קופר, נורית גור לביא קרני, מיכל רוטשילד, שמעון לב, מוניקה גרבושינג, צבי טולקובסקי

אוצר: שמעון לב

שאלת היחס בין המפה לטריטוריה בין ייצוג השטח והנוף על גבי המפה לבין קימותו בפועל בשטח, העסיקה הוגים רבים. לכן העיסוק “במיפוי” דן ביחס בין המייצג למיוצג.  אלפרד קורזיבסקי הגדיר זאת: “המפה אינה הטריטוריה” הוגה הדעות קרישנמורטי טען: “התיאור אינו המתואר”. התבניות בהן אנו משתמשים כדי להגדיר את העולם שסביבנו הם לעולם אינם המציאות עצמה

תערוכה זו עוסקת בקונספט של מיפוי ובחופש שהאמנים נוטלים לעצמם כאשר הם ממפים כל אחד בדרכו את הנוף המקומי.  האמנים המציגים בתערוכה עוסקים באינטנסיביות ובאובססיביות במיפוי ואוריינטציה של המרחב המקומי הטעון.  אנו משתמשים בביטוי “למצוא את הצפון”  כדי “להתאפס” במרחב, ולקשר בין המפה לשטח, אך גם כמטפורה למציאת כיוון בחיי היום יום. מבט בעבודות האמנים מבהיר שמדובר בחיפוש אחר הצפוּן בנוף ובייצוגו במפות  ובתצלומי אויר במרחב הנופי וייצוגו הטעון של ישראל

Revealing the Concealed
 
 
 
Ariane Littman